अहमदनगर

अहमदनगर ब्रेकींग: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सहाय्यक लाचेच्या जाळ्यात

अहमदनगर – शिक्षकाकडे पाच हजार रूपयांची लाच मागितल्याने येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सहाय्यक चंदा चंद्रकांत ढवळे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्रीरामपूर येथील शिक्षकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.

 

तक्रारदार हे जि.प शिक्षण विभागात शिक्षक आहेत. तक्रारदार यांची पत्नी मे व जुन २०२१ मध्ये कोरोना आजाराने आजारी असलेने त्यांना उपचारासाठी नगर मधील खाजगी रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचारा दरम्यान त्यांचे निधन झाले.

 

तक्रारदार यांनी पत्नीचे वैद्यकीय उपचाराचे बील स्वतः भरले व त्यानंतर सदरचे बील जि प. मधुन मंजूर होऊन मिळणे करिता सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह प.स. श्रीरामपूर मार्फत जुलै २०२१ मध्ये दाखल केले. सदर बील मंजूर करणे करिता यातील आरोपी लोकसेविका यांनी तक्रारदार यांचे कडे ₹ ५०००/- लाचेची मागणी केले बाबतची तक्रार तक्रारदार यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दिली.

 

त्या तक्रारीचे अनुषंगाने दि.०७/११/२०२२ रोजी जि.प. शिक्षण विभाग येथे पंच साक्षीदार समक्ष लाच मागणी पडताळणी केली असता आरोपी लोकसेविका यांनी ५०००/- ₹ ची मागणी करुन सदर रक्कम स्विकारण्याची तयारी दर्शविली.म्हणून आज रोजी आरोपी लोकसेविका यांचेविरुद्ध कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी लोकसेविका यांना ताब्यात घेतले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button