बाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 02-04-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
बाजरी क्विंटल 2 2400 2500 2450
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 14 1600 1800 1800
गहू क्विंटल 15 1911 2600 2255
गहू २१८९ क्विंटल 50 2150 2400 2400
हरभरा क्विंटल 25 4355 4500 4427
हरभरा लाल क्विंटल 16 4400 4500 4500
तूर क्विंटल 5 5000 5700 5350
तूर पांढरा क्विंटल 140 5600 5900 5850
सोयाबिन क्विंटल 43 6351 7125 6750
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 70 6500 7000 7000
चिकु क्विंटल 30 1000 1500 1250
कलिंगड क्विंटल 25 800 1500 1150
लिंबू क्विंटल 7 8000 12000 10000
पपई क्विंटल 16 800 1200 1000
संत्री क्विंटल 6 1500 2500 2000
खरबुज क्विंटल 12 1000 2000 1550
आले क्विंटल 30 1000 1800 1400
बटाटा क्विंटल 166 1000 2000 1550
भेडी क्विंटल 4 1500 2500 2000
फ्लॉवर क्विंटल 8 500 800 650
गाजर क्विंटल 3 1000 2000 1550
काकडी क्विंटल 20 1000 1800 1400
कांदा नं. १ नग 840 900 1200 900
कांदा नं. २ नग 970 500 800 800
कांदा नं. ३ नग 796 200 400 400
करडई (भाजी) नग 1550 4 8 6
कोबी —- क्विंटल 10 500 1000 750
लसूण क्विंटल 22 1500 2500 2000
मेथी भाजी नग 2850 8 12 10
ढोवळी मिरची क्विंटल 10 1000 1500 1250
पालक नग 1450 3 5 4
शेपू नग 1700 4 7 5
टोमॅटो क्विंटल 17 800 1200 1000
वांगी क्विंटल 8 1000 2000 1550
चिंच क्विंटल 34 1200 2500 1850
चिंच लाल क्विंटल 23 1200 1400 1200
मिरची (हिरवी) क्विंटल 22 5000 8000 6500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 853

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button