अहमदनगरबाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 03-05-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2022
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 12 2200 2400 2400
गहू क्विंटल 20 1811 2300 2158
गहू २१८९ क्विंटल 19 2400 2500 2400
मका —- क्विंटल 9 2340 2340 2340
हरभरा क्विंटल 1 4250 4250 4250
हरभरा लाल क्विंटल 4 4500 4500 4500
तूर पांढरा क्विंटल 2 5700 5700 5700
डाळींब क्विंटल 24 1000 12500 2500
लिंबू क्विंटल 4 8000 10000 9000
खरबुज क्विंटल 44 400 500 450
आले क्विंटल 4 1000 2500 1750
बटाटा क्विंटल 76 1800 1900 1850
भेडी क्विंटल 9 1500 2100 1800
दुधी भोपळा क्विंटल 3 300 300 300
फ्लॉवर क्विंटल 4 1000 1800 1400
गाजर क्विंटल 4 2500 2500 2500
गवार क्विंटल 5 1000 3000 2000
कैरी क्विंटल 1 2100 2100 2100
काकडी क्विंटल 5 700 800 750
कांदा क्विंटल 3637 200 1100 850
कांदा उन्हाळी क्विंटल 931 150 1111 991
कांदा पात नग 250 10 10 10
कारली क्विंटल 5 2000 3200 2600
कोबी —- क्विंटल 2 500 500 500
कोथिंबिर नग 1300 3 27 15
लसूण क्विंटल 3 2000 3000 2500
मेथी भाजी नग 550 10 15 12
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 4 1500 3500 2500
शेपू नग 450 5 10 7
शेवगा क्विंटल 3 800 1000 900
दोडका (शिराळी) क्विंटल 1 2000 2000 2000
टोमॅटो क्विंटल 16 1000 2700 1850
वालवड क्विंटल 1 4000 4000 4000
वांगी क्विंटल 8 500 1500 1000
पिकेडोर क्विंटल 1 4000 4000 4000
मिरची (हिरवी) क्विंटल 10 3500 6000 4700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4872

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button