बाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 05-04-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/04/2022
गहू क्विंटल 73 1700 2400 2274
गहू लोकल क्विंटल 507 2075 2372 2125
गहू २१८९ क्विंटल 8 2300 2400 2300
ज्वारी लोकल क्विंटल 40 1900 1900 1900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2500 2500 2500
मका —- क्विंटल 9 2341 2341 2341
मका लोकल क्विंटल 22 2076 2184 2150
हरभरा क्विंटल 19 4490 4540 4515
हरभरा लोकल क्विंटल 107 4200 4496 4475
हरभरा लाल क्विंटल 4 4300 4500 4300
तूर लाल क्विंटल 2 5401 5401 5401
तूर पांढरा क्विंटल 37 5900 6000 6000
वाटाणा क्विंटल 2 6000 6000 6000
सोयाबिन क्विंटल 14 7200 7246 7225
सोयाबिन लोकल क्विंटल 228 6800 7257 7175
डाळींब भगवा क्विंटल 226 1000 15000 3500
लिंबू क्विंटल 6 9000 16000 12500
आले क्विंटल 6 1500 2500 2000
बटाटा क्विंटल 120 800 1600 1200
बीट क्विंटल 3 500 1000 700
भेडी क्विंटल 6 2000 3000 2500
दुधी भोपळा क्विंटल 4 800 1800 1200
चवळी (शेंगा) क्विंटल 1 2000 2000 2000
फ्लॉवर क्विंटल 7 500 500 500
गाजर क्विंटल 6 1500 3000 2200
गवार क्विंटल 4 3000 8500 5500
घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3 2000 2500 2200
कैरी क्विंटल 3 3000 5000 4000
काकडी क्विंटल 4 800 1000 900
कांदा क्विंटल 1730 200 1400 950
कांदा उन्हाळी क्विंटल 12917 225 1267 954
कांदा पात नग 850 3 5 4
कारली क्विंटल 6 2000 4000 3000
कोबी —- क्विंटल 3 500 700 600
कोथिंबिर नग 1050 5 30 17
लसूण क्विंटल 4 2000 3000 2500
मका (कणीस) क्विंटल 7 800 800 800
मेथी भाजी नग 100 8 8 8
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 6 1500 3500 2500
पालक नग 350 3 5 4
शेवगा क्विंटल 5 1000 2000 1500
दोडका (शिराळी) क्विंटल 4 1500 4000 2700
टोमॅटो क्विंटल 26 500 1300 900
वांगी क्विंटल 4 1000 3000 2000
भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 2 4000 4000 4000
मिरची (हिरवी) क्विंटल 6 7000 10700 8700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 16196

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button