अहमदनगरबाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 11-05-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2022
बाजरी क्विंटल 2 1601 1601 1601
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 68 2200 2300 2300
गहू क्विंटल 66 1833 2400 2128
गहू लोकल क्विंटल 227 2100 2424 2225
गहू २१८९ क्विंटल 28 2050 2250 2250
ज्वारी क्विंटल 1 2400 2400 2400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2100 2100
मका —- क्विंटल 12 2205 2327 2266
मका लोकल क्विंटल 40 2000 2200 2173
हरभरा क्विंटल 27 4167 4267 4217
हरभरा लोकल क्विंटल 27 3500 4300 4200
हरभरा लाल क्विंटल 39 4350 4450 4450
तूर क्विंटल 1 3600 3600 3600
तूर पांढरा क्विंटल 78 5550 5700 5700
सोयाबिन क्विंटल 49 6325 6770 6563
सोयाबिन लोकल क्विंटल 57 5501 6775 6500
आंबा क्विंटल 23 7000 12000 9500
चिकु क्विंटल 5 800 1500 1150
डाळींब क्विंटल 26 1000 20000 4500
द्राक्ष क्विंटल 10 2000 3000 2550
कलिंगड क्विंटल 40 400 700 550
लिंबू क्विंटल 11 6500 10550 8500
पपई क्विंटल 12 500 900 700
संत्री क्विंटल 5 1500 2500 2000
खरबुज क्विंटल 26 500 750 625
आले क्विंटल 28 1250 2250 1775
बटाटा क्विंटल 311 1400 1950 1650
भेडी क्विंटल 18 1250 2100 1675
दुधी भोपळा क्विंटल 11 500 900 700
फ्लॉवर क्विंटल 13 1000 1200 1100
गाजर क्विंटल 4 1500 2500 2000
गवार क्विंटल 6 1000 2250 1625
कैरी क्विंटल 7 1500 2200 1850
काकडी क्विंटल 29 750 1250 1000
कांदा क्विंटल 9758 200 1150 800
कांदा उन्हाळी क्विंटल 6060 300 926 700
कारली क्विंटल 11 1750 2500 2125
कोबी —- क्विंटल 15 450 800 625
कोथिंबिर नग 3360 6 18 12
लसूण क्विंटल 4 2000 3500 2700
मेथी भाजी नग 3050 13 18 15
ढोवळी मिरची क्विंटल 8 1000 2000 1550
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2700
मुळा नग 550 3 5 4
पालक नग 2650 4 8 6
शेवगा क्विंटल 6 1000 1750 1375
दोडका (शिराळी) क्विंटल 9 1250 2000 1600
टोमॅटो क्विंटल 43 1250 2400 1825
वांगी क्विंटल 6 500 1600 1050
चिंच लाल क्विंटल 5 1200 1200 1200
मिरची (हिरवी) क्विंटल 35 3000 4250 3625
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17280

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button