बाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 17-04-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2022
डाळींब भगवा क्विंटल 156 1000 15000 3500
लिंबू क्विंटल 1 5000 5000 5000
आले क्विंटल 3 2500 2500 2500
बटाटा क्विंटल 104 1400 1600 1500
भेडी क्विंटल 6 1500 2500 2000
दुधी भोपळा क्विंटल 5 500 1300 900
फ्लॉवर क्विंटल 5 500 2500 1500
गाजर क्विंटल 3 2000 3500 2700
गवार क्विंटल 3 5000 6500 5500
काकडी क्विंटल 4 800 1500 1100
कांदा क्विंटल 1821 200 1100 750
कांदा लाल क्विंटल 170 251 625 525
कांदा उन्हाळी क्विंटल 3617 333 1091 888
कांदा पात नग 50 4 8 6
कारली क्विंटल 1 3000 3000 3000
कोबी —- क्विंटल 4 600 800 700
कोथिंबिर नग 400 10 12 11
लसूण क्विंटल 1 3500 3500 3500
मेथी भाजी नग 250 10 15 12
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 5 1000 3500 2200
मुळा नग 50 2 4 3
पालक नग 50 8 10 9
पुदिना नग 100 5 5 5
शेवगा क्विंटल 4 800 1000 900
दोडका (शिराळी) क्विंटल 1 3000 3000 3000
टोमॅटो क्विंटल 16 800 1000 900
वालवड क्विंटल 1 3800 3800 3800
वांगी क्विंटल 4 1000 1500 1200
मिरची (हिरवी) क्विंटल 4 4000 6000 5000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5939

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button