अहमदनगरबाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 18-05-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/05/2022
बाजरी क्विंटल 14 2301 2301 2301
बाजरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 30 2050 2176 2111
गहू क्विंटल 70 2061 2316 2183
गहू लोकल क्विंटल 40 2050 2390 2145
गहू २१८९ क्विंटल 22 2000 2300 2300
ज्वारी लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2100 2100
मका —- क्विंटल 38 2095 2186 2145
मका लोकल क्विंटल 40 2050 2281 2220
हरभरा क्विंटल 33 3834 4248 4164
हरभरा लोकल क्विंटल 28 3600 4290 4175
हरभरा लाल क्विंटल 13 4400 4400 4400
तूर पांढरा क्विंटल 61 5525 5575 5575
भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 5 3001 3001 3001
सोयाबिन क्विंटल 99 5546 6751 6148
सोयाबिन लोकल क्विंटल 134 6000 6785 6690
आंबा क्विंटल 31 6000 10000 8000
डाळींब क्विंटल 59 1000 13200 3500
डाळींब भगवा क्विंटल 20 2500 11755 7127
द्राक्ष क्विंटल 5 1000 2000 1550
कलिंगड क्विंटल 34 400 600 500
लिंबू क्विंटल 9 4500 8550 6500
खरबुज क्विंटल 27 1000 1500 1250
आले क्विंटल 32 1250 2150 1700
बटाटा क्विंटल 273 1650 1900 1775
भेडी क्विंटल 14 1500 2400 1950
दुधी भोपळा क्विंटल 8 500 800 650
फ्लॉवर क्विंटल 19 700 1300 1000
गाजर क्विंटल 3 2000 3000 2500
कैरी क्विंटल 3 1500 2500 2000
काकडी क्विंटल 23 650 1100 850
कांदा क्विंटल 3426 200 1000 750
कांदा उन्हाळी क्विंटल 16142 300 1125 750
कारली क्विंटल 12 1500 2250 1850
कोबी —- क्विंटल 17 400 650 525
कोथिंबिर नग 3500 5 18 11
लसूण क्विंटल 13 2000 3000 2525
मेथी भाजी नग 3100 13 15 14
ढोवळी मिरची क्विंटल 8 1500 2000 1750
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 3 3000 3800 3400
मुळा नग 1650 4 6 5
पालक नग 2450 5 7 6
शेवगा क्विंटल 4 2450 2950 2700
दोडका (शिराळी) क्विंटल 12 1250 2000 1625
टोमॅटो क्विंटल 3682 1000 3117 2042
वांगी क्विंटल 15 750 1350 1050
भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 1 3500 3500 3500
चिंच लाल क्विंटल 5 1100 1100 1100
मिरची (हिरवी) क्विंटल 34 2500 3750 3125
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 24574

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button