अहमदनगरबाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 20-04-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/04/2022
बाजरी क्विंटल 8 1100 2400 1800
बाजरी लोकल क्विंटल 3 1999 1999 1999
गहू क्विंटल 26 1950 2288 2244
गहू लोकल क्विंटल 344 2000 2370 2250
गहू २१८९ क्विंटल 27 2000 2325 2100
ज्वारी क्विंटल 5 1851 1851 1851
ज्वारी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
मका —- क्विंटल 36 2286 2350 2320
मका लोकल क्विंटल 120 2000 2386 2250
हरभरा क्विंटल 41 4435 4474 4454
हरभरा लोकल क्विंटल 29 3500 4400 4350
हरभरा लाल क्विंटल 31 4400 4500 4450
मूग क्विंटल 1 5000 5000 5000
तूर पांढरा क्विंटल 76 5700 5800 5800
सोयाबिन क्विंटल 26 7126 7200 7175
सोयाबिन लोकल क्विंटल 330 5000 7293 7140
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 14 6900 7000 6900
चिकु क्विंटल 34 1000 2000 1550
डाळींब क्विंटल 91 1000 15000 3500
द्राक्ष क्विंटल 10 3500 4500 4000
कलिंगड क्विंटल 43 800 1000 900
लिंबू क्विंटल 12 9000 12500 10750
मोसंबी क्विंटल 8 2500 3500 3000
पपई क्विंटल 23 800 1200 1000
संत्री क्विंटल 6 1500 2500 2000
खरबुज क्विंटल 35 1250 2000 1625
आले क्विंटल 35 1250 2150 1700
बटाटा क्विंटल 307 1350 1900 1650
भेडी क्विंटल 13 1750 2500 2100
दुधी भोपळा क्विंटल 13 500 950 700
फ्लॉवर क्विंटल 16 350 900 625
गाजर क्विंटल 5 1750 2750 2250
गवार क्विंटल 4 3500 5500 4500
घेवडा क्विंटल 3 6000 12000 9000
कैरी क्विंटल 6 2000 2000 2000
काकडी क्विंटल 30 650 1150 875
कांदा क्विंटल 1255 200 1250 900
कांदा लाल क्विंटल 7648 500 1100 900
कांदा उन्हाळी क्विंटल 4800 500 1091 925
कांदा पात नग 200 7 7 7
कारली क्विंटल 8 1750 2250 2025
कोबी —- क्विंटल 24 400 950 650
कोथिंबिर नग 3300 7 23 14
लसूण क्विंटल 23 2000 3000 2525
मेथी भाजी नग 2750 10 15 12
ढोवळी मिरची क्विंटल 8 1000 1500 1250
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पालक नग 1750 5 10 7
शेवगा क्विंटल 4 1000 1000 1000
दोडका (शिराळी) क्विंटल 1 2300 2300 2300
टोमॅटो क्विंटल 46 750 1250 975
वांगी क्विंटल 18 750 1500 1125
पिकेडोर क्विंटल 2 6000 6000 6000
चिंच क्विंटल 47 1400 2700 2050
चिंच लाल क्विंटल 25 1300 1300 1300
मिरची (हिरवी) क्विंटल 34 5250 6500 5850
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15758

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button