अहमदनगरबाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 20-05-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/05/2022
बाजरी लोकल क्विंटल 1 2100 2100 2100
गहू लोकल क्विंटल 114 1900 2251 2121
ज्वारी लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
मका लोकल क्विंटल 140 1949 2270 2171
हरभरा क्विंटल 1 4200 4200 4200
हरभरा लोकल क्विंटल 103 3600 4308 4231
सोयाबिन लोकल क्विंटल 128 5000 6753 6622
डाळींब क्विंटल 74 1000 17500 4500
द्राक्ष क्विंटल 3 1500 1500 1500
लिंबू क्विंटल 2 6000 6000 6000
खरबुज क्विंटल 5 1500 1500 1500
आले क्विंटल 5 1500 2500 2000
बटाटा क्विंटल 50 1700 1900 1800
भेडी क्विंटल 6 1500 2000 1700
दुधी भोपळा क्विंटल 3 500 1300 900
फ्लॉवर क्विंटल 6 1500 2000 1700
गवार क्विंटल 1 2000 2000 2000
घेवडा क्विंटल 3 6000 8000 7000
घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3 2200 3000 2600
कैरी क्विंटल 1 1000 1000 1000
काकडी क्विंटल 1 1000 1000 1000
कांदा क्विंटल 3094 200 1100 750
कांदा लाल क्विंटल 520 200 900 700
कांदा उन्हाळी क्विंटल 6534 217 1075 710
कांदा पात नग 650 8 15 11
कारली क्विंटल 2 1500 1500 1500
कोथिंबिर नग 1450 5 25 15
लसूण क्विंटल 4 2500 3500 3000
मेथी भाजी नग 1350 12 20 17
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 3 3000 3800 3400
शेपू नग 650 8 10 9
शेवगा क्विंटल 3 2500 3500 3000
दोडका (शिराळी) क्विंटल 1 2000 2000 2000
टोमॅटो क्विंटल 10 2000 4300 3100
वालवड क्विंटल 1 3000 3000 3000
वांगी क्विंटल 1 1000 1000 1000
पिकेडोर क्विंटल 3 2000 3500 2700
मिरची (हिरवी) क्विंटल 10 4500 5500 5000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10844

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button