अहमदनगरबाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 21-04-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/04/2022
बाजरी क्विंटल 38 2000 2600 2300
गहू क्विंटल 270 1938 2231 2075
गहू २१८९ क्विंटल 9 2300 2400 2400
ज्वारी क्विंटल 158 2800 3050 2925
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 2300 2300 2300
मका लोकल क्विंटल 40 1425 1525 1475
हरभरा क्विंटल 250 4174 4474 4324
हरभरा लाल क्विंटल 5 4400 4400 4400
मूग क्विंटल 33 5100 7100 6100
तूर क्विंटल 145 4500 5800 5150
उडीद क्विंटल 40 4000 5500 4750
एरंडी क्विंटल 75 6150 6225 6187
सोयाबिन क्विंटल 78 6675 7213 6950
गुळ क्विंटल 88 2775 3900 3337
चिकु क्विंटल 31 1000 1500 1275
डाळींब क्विंटल 79 1000 15000 3500
कलिंगड क्विंटल 30 500 1000 750
लिंबू क्विंटल 8 6500 13500 10000
पपई क्विंटल 9 500 900 700
खरबुज क्विंटल 36 1100 2000 1575
आले क्विंटल 29 1000 2250 1625
बटाटा क्विंटल 262 1250 1800 1500
भेडी क्विंटल 11 1750 3000 2375
दुधी भोपळा क्विंटल 8 750 950 850
फ्लॉवर क्विंटल 14 450 900 600
गाजर क्विंटल 5 1500 2500 2025
गवार क्विंटल 7 3750 6500 5100
घेवडा क्विंटल 1 10000 10000 10000
कैरी क्विंटल 7 2000 2500 2200
काकडी क्विंटल 12 950 1600 1250
कांदा क्विंटल 1211 200 1250 900
कारली क्विंटल 7 1750 2100 1925
कोबी —- क्विंटल 15 750 850 800
कोथिंबिर नग 3650 8 20 14
लसूण क्विंटल 27 2000 3000 2525
मेथी भाजी नग 3500 10 16 13
ढोवळी मिरची क्विंटल 7 1000 1500 1250
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
मुळा नग 100 5 5 5
पालक नग 1550 4 8 6
शेवगा क्विंटल 2 1000 1000 1000
दोडका (शिराळी) क्विंटल 1 1000 1000 1000
टोमॅटो क्विंटल 39 750 1650 1175
वांगी क्विंटल 15 750 2000 1375
पिकेडोर क्विंटल 3 5500 6000 5700
भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3 3500 4000 3700
चिंच क्विंटल 1440 4700 7400 6050
चिंच लोकल क्विंटल 314 3000 3300 3150
चिंच लाल क्विंटल 6 1300 1300 1300
चिंचोका क्विंटल 406 1475 1550 1512
मिरची (हिरवी) क्विंटल 39 4000 5500 4750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5318

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button