अहमदनगर

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 21-05-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
बाजरी क्विंटल 48 1768 2034 1984
बाजरी लोकल क्विंटल 16 1700 1911 1908
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 64 1850 2050 2050
गहू क्विंटल 272 1950 2375 2188
गहू लोकल क्विंटल 38 2050 2160 2110
गहू २१८९ क्विंटल 117 2100 2475 2475
ज्वारी क्विंटल 71 1900 2200 2050
ज्वारी लोकल क्विंटल 2 2141 2141 2141
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 40 1750 2200 2200
मका —- क्विंटल 1 2100 2100 2100
मका लोकल क्विंटल 114 1975 2231 2115
हरभरा क्विंटल 140 4160 4291 4224
हरभरा लोकल क्विंटल 27 4000 4285 4180
हरभरा लाल क्विंटल 6 4500 4500 4500
हरभरा काबुली क्विंटल 21 5900 6600 6250
मूग क्विंटल 24 4200 5900 5050
तूर क्विंटल 66 4750 5700 5225
तूर पांढरा क्विंटल 59 5400 5550 5550
उडीद क्विंटल 4 5200 5200 5200
एरंडी क्विंटल 11 6300 6350 6325
सोयाबिन क्विंटल 80 6049 6525 6263
सोयाबिन लोकल क्विंटल 43 6000 6745 6675
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 21 5800 6300 5800
गुळ क्विंटल 44 2750 3550 3150
आंबा क्विंटल 27 8000 11000 9500
कलिंगड क्विंटल 24 400 600 500
लिंबू क्विंटल 5 5000 7000 6000
मोसंबी क्विंटल 7 2000 3000 2550
पपई क्विंटल 7 800 1200 1000
खरबुज क्विंटल 30 1000 1500 1250
आले क्विंटल 29 1000 1800 1400
बटाटा क्विंटल 192 1800 2000 1900
भेडी क्विंटल 6 2000 2500 2250
दुधी भोपळा क्विंटल 8 500 700 600
फ्लॉवर क्विंटल 9 500 700 600
गवार क्विंटल 2 1000 2000 1550
कैरी क्विंटल 2 1000 2000 1550
काकडी क्विंटल 17 1000 1200 1100
कांदा नं. १ क्विंटल 1275 700 900 700
कांदा नं. २ क्विंटल 1211 400 600 600
कांदा नं. ३ क्विंटल 575 100 300 300
कांदा उन्हाळी क्विंटल 9028 217 1014 688
कारली क्विंटल 7 1000 2000 1550
कोबी —- क्विंटल 10 400 600 500
कोथिंबिर नग 2150 5 10 7
लसूण क्विंटल 10 2000 2800 2400
मेथी भाजी नग 3200 10 15 12
ढोवळी मिरची क्विंटल 7 1000 2000 1550
पालक नग 2050 4 8 6
शेपू नग 1650 5 10 7
शेवगा क्विंटल 2 1500 2500 2000
दोडका (शिराळी) क्विंटल 8 1000 2000 1550
टोमॅटो क्विंटल 25 2000 2500 2250
वांगी क्विंटल 8 800 1000 900
चिंच क्विंटल 415 4500 6500 5500
चिंच लोकल क्विंटल 124 2000 2800 2400
चिंचोका क्विंटल 95 1200 1300 1250
मिरची (हिरवी) क्विंटल 20 3000 4000 3550
मिरची (लाल) क्विंटल 47 2910 27160 15035
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 14561

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button