बाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 28-03-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/03/2022
बाजरी क्विंटल 1 2201 2201 2201
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 2 1700 1700 1700
गहू क्विंटल 73 1850 2412 2265
गहू २१८९ क्विंटल 61 2100 2400 2400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1500 1500
मका —- क्विंटल 4 1800 1800 1800
हरभरा क्विंटल 26 4200 4500 4363
हरभरा लाल क्विंटल 15 4300 4550 4550
तूर क्विंटल 1 5000 5000 5000
तूर पांढरा क्विंटल 122 5500 5900 5900
तूर काळी क्विंटल 2 5500 5500 5500
वाटाणा क्विंटल 1 6000 6000 6000
सोयाबिन क्विंटल 21 7050 7125 7075
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4 6900 6900 6900
चिकु क्विंटल 3 400 900 600
डाळींब भगवा क्विंटल 332 1000 9500 3525
लिंबू क्विंटल 9 4000 13000 8500
आले क्विंटल 5 2000 2500 2250
बटाटा क्विंटल 121 600 1400 1000
बीट क्विंटल 3 500 1000 750
भेडी क्विंटल 6 1000 3000 2000
दुधी भोपळा क्विंटल 11 500 1800 1150
चवळी (शेंगा) क्विंटल 1 2000 2000 2000
फ्लॉवर क्विंटल 18 200 700 450
गाजर क्विंटल 6 1000 2000 1500
गवार क्विंटल 4 3000 8000 5500
कैरी क्विंटल 1 4000 4000 4000
काकडी क्विंटल 14 500 1000 750
कांदा उन्हाळी क्विंटल 7790 175 1331 991
कांदा पात नग 900 2 6 4
कारली क्विंटल 6 2000 3500 2250
कोबी —- क्विंटल 11 300 500 400
कोथिंबिर नग 1200 3 30 16
लसूण क्विंटल 4 2000 3500 2750
मेथी भाजी नग 950 4 6 5
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
पालक नग 450 3 5 4
शेवगा क्विंटल 9 1000 2000 1500
दोडका (शिराळी) क्विंटल 5 2500 3500 3000
टोमॅटो क्विंटल 19 800 1500 1150
वांगी क्विंटल 11 1000 2000 1500
पिकेडोर क्विंटल 3 3000 8000 6500
मिरची (हिरवी) क्विंटल 11 4000 8000 6000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8747

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button