बाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 29-04-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2022
बाजरी क्विंटल 65 2276 2451 2363
बाजरी लोकल क्विंटल 2 2203 2203 2203
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 87 2200 2450 2400
गहू क्विंटल 280 1842 2412 2193
गहू लोकल क्विंटल 225 1900 2451 2212
गहू २१८९ क्विंटल 52 2000 2350 2350
ज्वारी क्विंटल 78 1763 2000 1883
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2000 2000
मका —- क्विंटल 22 1900 2201 2181
मका लोकल क्विंटल 44 1933 2271 2102
मका पिवळी क्विंटल 32 2100 2200 2200
चवळी बी क्विंटल 6 6950 7002 6976
हरभरा क्विंटल 192 4100 4467 4317
हरभरा लोकल क्विंटल 53 3300 4334 4242
हरभरा लाल क्विंटल 51 4450 4500 4500
मूग क्विंटल 24 4700 6500 5600
तूर क्विंटल 34 5050 5650 5350
तूर पांढरा क्विंटल 41 5750 5800 5800
उडीद क्विंटल 10 3700 4000 3850
एरंडी क्विंटल 35 5900 6151 6025
करडई क्विंटल 5 3500 3500 3500
सोयाबिन क्विंटल 34 6834 7000 6917
सोयाबिन लोकल क्विंटल 131 4500 7051 6936
गुळ क्विंटल 60 2800 3950 3375
आंबा क्विंटल 8 10000 15000 12500
चिकु क्विंटल 37 600 1200 800
डाळींब क्विंटल 62 1000 18000 4500
कलिंगड क्विंटल 34 600 800 700
लिंबू क्विंटल 11 10000 11000 10500
खरबुज क्विंटल 58 1300 1600 1425
आले क्विंटल 31 1250 2150 1800
बटाटा क्विंटल 279 1600 1950 1775
भेडी क्विंटल 12 1750 2250 1975
दुधी भोपळा क्विंटल 15 500 650 575
फ्लॉवर क्विंटल 14 500 800 650
गाजर क्विंटल 5 1250 2500 1900
गवार क्विंटल 4 2200 3000 2600
घोसाळी (भाजी) क्विंटल 1 1500 1500 1500
कैरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
काकडी क्विंटल 30 750 1100 925
कांदा क्विंटल 8072 225 1200 800
कांदा उन्हाळी क्विंटल 7474 317 1092 825
कांदा पात नग 200 5 5 5
कारली क्विंटल 12 1500 2350 1925
कोबी —- क्विंटल 23 350 750 550
कोथिंबिर नग 3850 5 14 9
लसूण क्विंटल 6 2500 3500 3000
मेथी भाजी नग 2950 13 18 15
ढोवळी मिरची क्विंटल 6 2000 2500 2250
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2750
पालक नग 2200 6 10 8
शेपू नग 300 10 10 10
दोडका (शिराळी) क्विंटल 15 1500 2000 1750
टोमॅटो क्विंटल 41 750 1600 1175
वांगी क्विंटल 17 850 1400 1125
पिकेडोर क्विंटल 1 5000 5000 5000
चिंच क्विंटल 980 3100 6600 4875
चिंच लोकल क्विंटल 332 2900 3950 3025
चिंचोका क्विंटल 294 1550 1650 1600
मिरची (हिरवी) क्विंटल 32 4000 5250 4625
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 19477

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button