बाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 23-04-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
बाजरी क्विंटल 2 2500 2500 2500
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 22 1950 2050 2050
गहू क्विंटल 55 1901 2362 2250
गहू लोकल क्विंटल 16 1700 1900 1800
गहू २१८९ क्विंटल 37 1967 2167 2067
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 2838 2838 2838
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 610 1700 2800 2250
मका लोकल क्विंटल 15 1800 2100 1950
हरभरा क्विंटल 2 4400 4400 4400
हरभरा लोकल क्विंटल 66 4200 4300 4250
हरभरा काट्या क्विंटल 65 4200 4450 4350
हरभरा लाल क्विंटल 23 4500 4500 4500
तूर पांढरा क्विंटल 93 5350 5700 5650
सोयाबिन क्विंटल 10 6563 7026 6788
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 111 6500 7000 6750
कांदा उन्हाळी क्विंटल 1446 100 1000 600
चिंच लाल क्विंटल 4 1300 1300 1300
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2592

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button