अहमदनगर

अहमदनगर ब्रेकींग: 500 रूपयांसाठी महसूल सहाय्यक लाचेच्या जाळ्यात

अहमदनगर- 500 रूपयांची लाच मागितल्याने शेवगाव तहसील कार्यालयातील महसूल सहायक मनोज रामचंद्र जाधव (वय 39 रा. शेवगाव) विरोधात नगर लाचलुचपत विभागाने शेवगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

 

सामनगाव (ता. शेवगाव) येथील तक्रारदार व त्यांचे नातेवाईक यांचे जमिनीवर गौण खनिज साठा मिळून आला म्हणून शेवगाव तहसीलदार यांनी त्यांना 34 लाख 50 हजार 425 रूपये दंड करून सदर दंड रक्कम त्यांच्या 7/12 वर बोजा म्हणून नोंदविली होती.

 

सदर कारवाई उपविभागीय दंड अधिकारी, पाथर्डी यांनी रद्द केली होती. उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशाचे अनुषंगाने 7/12 वरील बोजा कमी करण्याबाबतचे तहसीलदार यांचे पत्र संबंधीत तलाठी यांना देण्याकरीता महसूल सहायक जाधव याने सामनगाव येथील व्यक्तीकडे 500 रूपयांची मागणी केली.

 

24 ऑगस्ट, 2022 रोजी पंचासमक्ष केलेल्या लाचमागणी पडताळणीदरम्यान जाधव याने तक्रारदार यांच्याकडे 500 रूपयांची मागणी करून स्विकारण्याची तयारी दर्शवली होती. म्हणून जाधवविरोधात लाचलुचपत विभागाने शेवगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button