अहमदनगर

बाजार भाव: कांदा, डाळिंबाला किती मिळतोय भाव

अहमदनगर- राहाता बाजार समितीत मंगळवारी कांद्याच्या 16920 गोण्यांची आवक झाली. कांदा नंबर 1 ला कमीत कमी 1400 तर जास्तीत जास्त 1800 रुपये भाव मिळाला. कांदा नंबर 2 ला 850 ते 1350 रुपये भाव मिळाला. कांदा नंबर 3 ला 400 ते 800 रुपये भाव मिळाला. गोल्टी कांद्याला 750 ते 950 रुपये भाव मिळाला. जोड कांद्याला 100 ते 300 रुपये भाव मिळाला.

 

डाळिंबाच्या 7583 कॅरेटची आवक झाली. डाळिंब नंबर 1 ला 151 ते 255 रुपये, डाळिंब नंबर 2 ला 91 ते 150 रुपये, डाळिंब नंबर 3 ला 51 ते 90 रुपये, डाळिंब नंबर 4 ला 10 ते 50 रुपये भाव मिळाला.

 

गव्हाला कमीत कमी 2300 रुपये, जास्तीत जास्त 2491 रुपये तर सरासरी 2395 रुपये भाव मिळाला. बाजरी कमीत कमी 1910 रुपये, जास्तीत जास्त 2000 रुपये तर सरासरी 1955 रुपये. हरभरा सरासरी 3655 रुपये. मुग कमीत कमी 6200 रुपये, जास्तीत जास्त 6948 रुपये तर सरासरी 6575 रुपये. ज्वारीला 1901 तर मकाला 2400 रुपये भाव मिळाला.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button