अहमदनगर

जागेची परस्पर विक्री; चुलत्यानेच केली पुतणीची 60 लाखांची फसवणूक

अहमदनगर- 60 लाख रूपये किंमतीच्या जागेची परस्पर विक्री केल्याप्रकरणी हबीब ईस्माईल राजकोटवाला (रा. ग्रेस टेरेस सोसायटी, कॅम्प, पुणे) याच्याविरूध्द कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याची पुतणी आफ्रीन अन्वर राजकोटवाला (रा. मोतीवालानगर, औरंगाबाद) यांनी फिर्यादी दिली आहे.

 

आफ्रीन यांनी फिर्यादी म्हटले आहे की, आमची केडगाव शिवारात वडीलोपार्जित सर्वे नं 247/1, 248/2, 248/3, 247/4 अ, 247/4/2 ही मिळकत आहे. वडील अन्वर इस्माईल राजकोटवाला हे सन 2009 मध्ये व आई आयिशा ही सन 2011 मध्ये मयत झाली आहे. वडिल हयातीत असतांना सन 2008 मध्ये वाटणीपत्र दस्त क्र 2641/2008 प्रमाणे माझे वडिलांना वडीलोपार्जित प्रोपर्टी आली होती. आम्ही (आफ्रीन, अमिराबानो, आक्सा व आफशा) चार बहिणी असतांनाही चुलता हबीब राजकोटवाला याने 3 ऑक्टोबर, 2011 रोजी माझे नाव नमुद करून त्यांचे हस्ताक्षरात अर्ज लिहून व माझी बनावट सही करून सदर अर्ज हा केडगाव तलाठी यांना देवुन 7/12 सदरी फक्त माझे व आफशाच्या नावाची नोंद केली.

 

अमिराबानो व अक्साची नोंद केली नाही. त्यानंतर मला व आफशा हीला हबीब राजकोटवाला यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालय, नगर येथे 17 जून, 2011 रोजी घेवून जावुन वडीलोपार्जित मिळकत आमचे नावे करून देतो म्हणुन माझे व आफशा हिचेकडुन मुख्त्यारपत्र दस्त क्र 3894/2011 प्रमाणे करून घेतला.

 

त्यांनतर तब्बल 10 वर्षाने त्या मुख्त्यार पत्राआधारे आमची केडगाव येथील वडीलोपार्जित मिळकत सर्वे नं 247/1, 248/2, 248/3, 247/4 अ, 247/41/2 ही मिळकत 11 फेब्रुवारी, 2021 रोजी खरेदीखत दस्त क्र 1006/2021 अन्वये खरेदी देवुन साद इलीयास मेमन यांना 60 लाख रूपये किंमतीला विक्री करून हबीब राजकोटवाला याने आमची फसवणूक केली असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

 

दरम्यान हबीब राजकोटवाला, रेहान राजकोटवाला व सायरा राजकोटवाला यांनी फिर्यादी यांच्या वडीलांची टीन गल्ली गंजबाजार राहते घर ही मिळकत चुकीच्या बक्षीसपत्राद्वारे व सावेडी येथील जमीन ही चार बहिणी असतांनाही फिर्यादी व आफशा अशा दोनच बहिणी अन्वर राजकोटवाल यांना वारस आहेत, असे हमीपत्र लिहुन घेवुन फिर्यादीच्या वडीलांची प्रोपर्टी फिर्यादी व बहिणीच्या नावे करून देण्याचा बाहना करून त्याची विक्री केले आहे. बाबत त्यांचे विरूध्द न्यायालयाचे आदेशाने कोतवाली पोलीस ठाण्यात 269/2021 भादवि कलम 420 इतर प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button