लेटेस्ट

‘हे’ ३ गुण असणाऱ्या स्त्रिया असतात सर्वात भाग्यवान! तुमच्या पत्नीमध्ये आहे का ‘हे’ गुण?

असे म्हणतात की लग्नानंतर मुलीचे भाग्य आणि भविष्य तिच्या पतीसोबत जोडले जाते आणि ते खरेही आहे म्हणजे लग्नानंतर पत्नी जे काही चांगले वाईट कर्म करते त्याचा चांगला वाईट प्रभाव पतीच्या जीवनावरही पडतो

लग्न हे असे बंधन आहे. त्यामुळे दोन व्यक्ती एकत्र येतात आणि त्यांचे जीवन एकमेकांशी जोडले जाते मग एकमेकांच्या चांगल्या वाईट गोष्टींचा प्रभाव एकमेकांवर पडणारच.

काही स्त्रिया अशा असतात लग्नानंतर त्या आपल्या कुटुंबाचे जीवन आनंदाने भरून देतात. या वातिरिक्त काही स्त्रियांच्या सवयी आणि दुर्गुणांमुळे त्यांच्या कुटुंबाची शांतता भंग पावते.

चाणक्य नीतीनुसार एका आदर्श स्त्रीमध्ये हे सात गन असेल तर तिचे कुटुंब आणि ती स्वतः भाग्य उजळवू शकते.

१. जी स्त्री धार्मिक असते मनोभावे व श्रद्धा पूर्वक भगवंतांचे पूजन करते अशा स्त्रीचा पती नेहमी धनवान असतो.

तसेही भगवंतांचे मनोभावे पूजन केले तर त्या घरात देवी लक्ष्मी के सदा वास्तव्य असते त्याशिवाय यामुळे घरातील वातावरणही प्रसन्न राहते.

२. चाणक्य पुढे म्हणतात की जी स्त्री आपल्या घराकडे व्यवस्थित लक्ष देते आणि घरातले काम शांततेत आणि मन लावून करते. त्या स्त्रीचा पती हा नेहमी सुखी व समाधानी असतो

जी स्त्री दारात आलेल्या याचकाला कधीही परत पाठवत नाही काहीना काही दानधर्म करीत राहते त्या स्त्रीचे घरही धनधान्याने नेहमी भरलेले राहते

३. जी स्त्री पैशाचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करते. अनावश्यक खर्च टाळते व बचत करते अशी स्त्री तिच्या कुटुंबालाआर्थिकदृष्टया सक्षम बनविते.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button